Podatność CVE-2005-0944


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Microsoft Jet DB engine (msjet40.dll) 4.00.8618.0, related to insufficient data validation, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted mdb file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> JET 

 Referencje:
http://blogs.securiteam.com/?p=535
http://marc.info/?l=bugtraq&m=111231465920199&w=2
http://www.hexview.com/docs/20050331-1.txt
http://www.kb.cert.org/vuls/id/176380
http://www.securityfocus.com/archive/1/442446/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/442610/100/100/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top