Podatność CVE-2005-0990


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
unshar (unshar.c) in sharutils 4.2.1 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the unsh.X temporary file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Sharutils 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=302412
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-377.html
http://www.securityfocus.com/bid/12981
https://bugzilla.ubuntu.com/show_bug.cgi?id=8459
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19957
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9613
https://usn.ubuntu.com/104-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top