Podatność CVE-2005-1002


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
logwebftbs2000.exe in Logics Software File Transfer (LOG-FT) allows remote attackers to read arbitrary files via modified (1) VAR_FT_LANG and (2) VAR_FT_TMPL parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Logics software -> Log-ft 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/12998
http://secunia.com/advisories/14851
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111271950916436&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top