Podatność CVE-2005-1025


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The FTP server in AS/400 4.3, when running in IFS mode, allows remote attackers to obtain sensitive information via a symlink attack using RCMD and the ADDLNK utility, as demonstrated using the QSYS.LIB library.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Iseries as 400 

 Referencje:
http://www.venera.com/downloads/AS400_user_accounts_ftp_disclosure.pdf
http://www.osvdb.org/15300
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111264136829017&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top