Podatność CVE-2005-1081


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in view.php in AzDGDatingPlatinum 1.1.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Azerbaijan development group -> Azdgdating 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20052
http://www.securityfocus.com/bid/13082
http://www.securityfocus.com/archive/1/395530

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top