Podatność CVE-2005-1106


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PictureViewer in QuickTime for Windows 6.5.2 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a GIF image with the maximum depth start value, possibly triggering an integer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Quicktime pictureviewer 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111335498626164&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top