Podatność CVE-2005-1125


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Race condition in libsafe 2.0.16 and earlier, when running in multi-threaded applications, allows attackers to bypass libsafe protection and exploit other vulnerabilities before the _libsafe_die function call is completed.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avaya -> Libsafe 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/13190
http://www.securityfocus.com/archive/1/395999
http://www.overflow.pl/adv/libsafebypass.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top