Podatność CVE-2005-1212


Publikacja: 2005-06-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Step-by-Step Interactive Training (orun32.exe) allows remote attackers to execute arbitrary code via a bookmark link file (.cbo, cbl, or .cbm extension) with a long User field.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://idefense.com/application/poi/display?id=262&type=vulnerabilities&flashstatus=true
http://securitytracker.com/id?1014194
http://www.securityfocus.com/bid/13944
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2005/ms05-031
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1224

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top