Podatność CVE-2005-1214


Publikacja: 2005-06-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Agent allows remote attackers to spoof trusted Internet content and execute arbitrary code by disguising security prompts on a malicious Web page.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/13948
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2005/ms05-032
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1194
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A682
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A906

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top