Podatność CVE-2005-1243


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in the third party tool from SafeStone, as used to secure the iSeries AS/400 FTP server, allows remote attackers to access arbitrary files, including those from qsys.lib, via ".." sequences in a GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Safestone technologies -> Axcessit 

 Referencje:
http://www.venera.com/downloads/Canonicalization_problems_in_iSeries_FTP_security.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/396628
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20260

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top