Podatność CVE-2005-1425


Publikacja: 2005-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Uapplication Uguestbook 1.0 stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for mdb-database/guestbook.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Uapplication -> Uguestbook 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1013830
http://www.securityfocus.com/archive/1/456240/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/20314
https://www.exploit-db.com/exploits/8609

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top