Podatność CVE-2005-1530


Publikacja: 2005-07-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sophos Anti-Virus 5.0.1, with "Scan inside archive files" enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption by infinite loop) via a Bzip2 archive with a large 'Extra field length' value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sophos -> Sophos anti-virus 
Sophos -> Sophos mailmonitor 
Sophos -> Sophos mailmonitor for notes domino 
Sophos -> Sophos puremessage anti-virus 
Sophos -> Sophos small business suite 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21373
http://www.securityfocus.com/bid/14270
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=283&type=vulnerabilities&flashstatus=true
http://securitytracker.com/id?1014488

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top