Podatność CVE-2005-1608


Publikacja: 2005-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unknown vulnerabilities in the Blocks module in Spidean AutoTheme 1.7 and AT-Lite for PostNuke have unknown impact.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Spidean -> At-lite 
Spidean -> Autotheme 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20490
http://www.securityfocus.com/bid/13539
http://securitytracker.com/id?1013908
http://secunia.com/advisories/15289
http://news.postnuke.com/Article2687.html
http://www.osvdb.org/16346

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top