Podatność CVE-2005-1609


Publikacja: 2005-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Sun StorEdge 6130 Arrays (SE6130) with serial numbers between 0451AWF00G and 0513AWF00J allows local users and remote attackers to delete data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Storedge 6130 arrays 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/812438
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20542
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0491
http://www.securityfocus.com/bid/13566
http://www.osvdb.org/16325
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57771-1
http://securitytracker.com/id?1013921
http://secunia.com/advisories/15306

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top