Podatność CVE-2005-1637


Publikacja: 2005-05-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in NPDS 4.8 and 5.0 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the thold parameter to (1) comments.php or (2) pollcomments.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
NPDS -> NPDS 

 Referencje:
http://www.npds.org/article.php?sid=1258
http://securitytracker.com/id?1013973

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top