Podatność CVE-2005-1644


Publikacja: 2005-05-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in guestbook.php for 1Two Livre d'Or 1.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) livreornom, (2) livreoremail, or (3) livreormessage parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
1TWO -> Livre d or 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1013971
http://www.securityfocus.com/bid/13631
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20589
http://www.osvdb.org/16717

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top