Podatność CVE-2005-1760


Publikacja: 2005-06-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
sysreport 1.3.15 and earlier includes contents of the up2date file in a report, which leaks the password for a proxy server in plaintext and allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Sysreport 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Linux advanced workstation 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-502.html
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:9522
http://www.securityfocus.com/bid/13936
http://securitytracker.com/id?1014181
http://secunia.com/advisories/15675
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:623

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top