Podatność CVE-2005-1801


Publikacja: 2005-05-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The vCard viewer in Nokia 9500 allows attackers to cause a denial of service (crash) via a vCard with a long Name field, which causes the crash when the user views it.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nokia -> 9500 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/infocus/1836
http://www.securityfocus.com/bid/13784

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top