Podatność CVE-2005-1907


Publikacja: 2005-05-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The ISA Firewall service in Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 allows remote attackers to cause a denial of service (Wspsrv.exe crash) via a large amount of SecureNAT network traffic.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Isa server 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1014113
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];894864
http://www.networksecurity.fi/advisories/windows-isa-firewall.html
http://www.niscc.gov.uk/niscc/docs/br-20050602-00456.html?lang=en
http://www.securityfocus.com/bid/13846

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top