Podatność CVE-2005-2022


Publikacja: 2005-06-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Webmail in iPlanet Messaging Server 5.2 Patch 1 and Sun ONE Messaging Server 6.2 allows remote attackers to execute arbitrary Javascript, possibly due to a cross-site scripting (XSS) vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet messaging server 
SUN -> One messaging server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101770-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0816

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top