Podatność CVE-2005-2063


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ActiveBuyAndSell 6.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Title parameter to sendpassword.asp or (2) Keyword field in search.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Active web softwares -> Activebuyandsell 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111963341429906&w=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top