Podatność CVE-2005-2064


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting vulnerabilities in ASP Nuke 0.80 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) email parameter to forgot_password.asp, or the (2) FirstName, (3) LastName, (4) Username, (5) Password, (6) Address1, (7) Address2, (8) City, (9) ZipCode, (10) Email parameter to register.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14062
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111989223906484&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top