Podatność CVE-2005-2143


Publikacja: 2005-07-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Front Page allows attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted style tag in a web page.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage 

 Referencje:
http://www.freewebs.com/xxosfilexx/HungFPage.html
http://securitytracker.com/id?1014352

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top