Podatność CVE-2005-2157


Publikacja: 2005-07-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in survey.inc.php for nabopoll 1.2 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via the path parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nabocorp -> Nabopoll 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0954
http://securitytracker.com/id?1014355
http://secunia.com/advisories/15910

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top