Podatność CVE-2005-2223


Publikacja: 2005-07-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the SMTP service in MailEnable Standard before 1.9 and Professional before 1.6 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) during authentication.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Mailenable -> Mailenable professional 
Mailenable -> Mailenable standard 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1014427
http://www.mailenable.com/standardhistory.asp
http://www.mailenable.com/professionalhistory.asp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top