Podatność CVE-2005-2339


Publikacja: 2005-11-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Unicode version of msearch (unicode-msearch) 1.51(U1)-beta1, 1.51(U1), and 1.52(U1) allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Msearch -> Unicode msearch 

 Referencje:
http://jvn.jp/jp/JVN%2379925E6F/index.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top