Podatność CVE-2005-2388


Publikacja: 2005-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in a certain USB driver, as used on Microsoft Windows, allows attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 95 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1014566
http://www.eweek.com/article2/0,1759,1840131,00.asp
http://www.securityfocus.com/bid/14376
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21539

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top