Podatność CVE-2005-2535


Publikacja: 2005-08-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Discovery Service in BrightStor ARCserve Backup 9.0 through 11.1 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a large packet to TCP port 41523, a different vulnerability than CVE-2005-0260.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
CA -> Arcserve backup 2000 
CA -> Brightstor arcserve backup 
CA -> Brightstor arcserve backup hp 
CA -> Brightstor enterprise backup 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2005-02/0123.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2005-02/0141.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2005-02/0201.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/966880
http://www.securityfocus.com/bid/12536
http://www3.ca.com/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?ID=32478
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19320

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top