Podatność CVE-2005-2541


Publikacja: 2005-08-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Tar 1.15.1 does not properly warn the user when extracting setuid or setgid files, which may allow local users or remote attackers to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> TAR 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112327628230258&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top