Podatność CVE-2005-2672


Publikacja: 2005-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
pwmconfig in LM_sensors before 2.9.1 creates temporary files insecurely, which allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the fancontrol temporary file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lm sensors -> Lm sensors 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=324193
http://secure.netroedge.com/~lm78/cvs/lm_sensors2/CHANGES
http://securitytracker.com/id?1015180
http://www.debian.org/security/2005/dsa-814
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:149
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-825.html
http://www.securityfocus.com/bid/14624
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1492
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9993
https://usn.ubuntu.com/172-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top