Podatność CVE-2005-2682


Publikacja: 2005-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
aspell_setup.php in the SpellChecker plugin in DTLink AreaEdit before 0.4.3 allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the dictionary parameter (aka the lang variable).

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dtlink -> Areaedit 

 Referencje:
http://www.formvista.com/forum.html?COMP=forum&cmd=view_thread&(fvs)cs_forums_threads_ref=47
http://www.formvista.com/otherprojects/areaedit

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top