Podatność CVE-2005-2730


Publikacja: 2005-08-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The HTTP proxy in Astaro Security Linux 6.0 allows remote attackers to obtain sensitive information via an invalid request, which reveals a Proxy-authorization string in an error message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22024
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112501186602731&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top