Podatność CVE-2005-2731


Publikacja: 2005-08-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Astaro Security Linux 6.0, when using Webmin, allows remote authenticated webmin users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the wfe_download parameter to index.fpl.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112501186602731&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top