Podatność CVE-2005-2758


Publikacja: 2005-10-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer signedness error in the administrative interface for Symantec AntiVirus Scan Engine 4.0 and 4.3 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted HTTP headers with negative values, which lead to a heap-based buffer overflow.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Symantec AntiVirus Scan Engine Web Service Buffer Overflow Vulnerability
iDEFENSE Labs
05.10.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 
Symantec -> Antivirus scan engine for network attached storage 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/849209
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.10.04.html
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=314&type=vulnerabilities
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22519
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1954
http://www.securityfocus.com/bid/15001
http://www.osvdb.org/19854
http://securitytracker.com/id?1015001
http://secunia.com/advisories/17049
http://securityreason.com/securityalert/48

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top