Podatność CVE-2005-2762


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Avaya VPNRemote before 4.2.33 stores credentials in cleartext in process memory, which allows attackers to obtain the VPN user's credentials.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Avaya -> Vpnremote 

 Referencje:
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2005-230.pdf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top