Podatność CVE-2005-2925


Publikacja: 2005-10-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
runpriv in SGI IRIX allows local users to bypass intended restrictions and execute arbitrary commands via shell metacharacters in a command line for a privileged binary in /usr/sysadm/privbin.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> IRIX 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20051001-01-P.asc
http://securitytracker.com/id?1015031
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=312&type=vulnerabilities
http://www.securityfocus.com/archive/1/427409/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/15055
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/22561

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top