Podatność CVE-2005-2951


Publikacja: 2005-09-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in security.inc.php in AzDGDatingLite 2.1.3, and possibly earlier versions, allows remote attackers to execute arbitrary PHP commands via ".." sequences and "%00" (trailing null byte) characters in the l parameter, which is used in an include_once statement.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
AzDGDatingLite V 2.1.3 remote code execution
retrogod alicepo...
13.09.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Azerbaijan development group -> Azdgdating 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22258
http://www.securityfocus.com/bid/14819
http://secunia.com/advisories/16814/
http://rgod.altervista.org/azdg.html
http://securityreason.com/securityalert/5
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112662698511403&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top