Podatność CVE-2005-2962


Publikacja: 2005-09-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The post-installation script for ntlmaps before 0.9.9 sets world-readable permissions for the configuration file, which allows local users to obtain the username and password.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ntlmaps -> Ntlmaps 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-830
http://www.securityfocus.com/bid/16700
http://secunia.com/advisories/17017

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top