Podatność CVE-2005-3015


Publikacja: 2005-09-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IBM Lotus Domino 6.5.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) BaseTarget or (2) Src parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus domino enterprise server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14846
http://www.securityfocus.com/bid/14845
http://secunia.com/advisories/16830
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg1LO07849&loc=en_US&cs=utf-8&cc=us&lang=all

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top