Podatność CVE-2005-3202


Publikacja: 2005-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Oracle HTML DB (HTMLDB) 1.3 through 1.3.6 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML, and subsequently execute SQL statements via the (1) p or (2) p_t02 parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cross-Site-Scripting Vulnerabilities in Oracle HTMLDB
Alexander Kornbr...
07.10.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Html db 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112870398418456&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22540
http://www.securityfocus.com/bid/15031
http://www.red-database-security.com/advisory/oracle_htmldb_css.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf/cpuapr2005.pdf
http://secunia.com/advisories/14935/
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2005-10/0173.html
http://www.osvdb.org/20052
http://www.osvdb.org/20051
http://securityreason.com/securityalert/62

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top