Podatność CVE-2005-3290


Publikacja: 2005-10-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in Accelerated Mortgage Manager allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the password field.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Accelerated enterprise solutions -> Accelerated mortgage manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15097
http://www.osvdb.org/21581

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top