Podatność CVE-2005-3305


Publikacja: 2005-10-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Nuked Klan 1.7 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) forum_id or (2) thread_id parameter in the Forum file, (3) the link_id in the Links file, (4) the artid parameter in the Sections file, and (5) the dl_id parameter in the Download file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://www.nuked-klan.org/
http://secunia.com/advisories/17304/
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2189
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=113019342213796&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22847
http://www.securityfocus.com/bid/15181
http://www.osvdb.org/20340
http://www.osvdb.org/20339
http://www.osvdb.org/20338
http://www.osvdb.org/20337
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=113019206306710&w=2
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=113017972620427&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top