Podatność CVE-2005-3311


Publikacja: 2005-10-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BMC Software Control-M 6.1.03 for Solaris, and possibly other platforms, allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on temporary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
BMC -> Software control-m agent 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=113018286105811&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/15167
http://securitytracker.com/id?1015096
http://secunia.com/advisories/17294

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top