Podatność CVE-2005-3426


Publikacja: 2005-11-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco CSS 11500 Content Services Switch (CSS) with SSL termination services allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption and device reload) via a malformed client certificate during SSL session negotiation.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cisco 11500 Content Services Switch SSL Malformed Client Certificate Vulnerability
CISCO
21.10.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Content services switch 11500 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20051019-css.shtml
http://securitytracker.com/id?1015081
http://www.securityfocus.com/bid/15144
http://securityreason.com/securityalert/99
http://secunia.com/advisories/17260

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top