Podatność CVE-2005-3436


Publikacja: 2005-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Nuked-Klan 1.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Search module, (2) certain edit fields in Guestbook, (3) the title in the Forum module, and (4) Textbox.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Nuked klan 1.7: XSS vulnerability
papipsycho
21.10.2005

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/17304/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22873
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2189
http://www.securityfocus.com/bid/15166
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112991421210577&w=2
http://securityreason.com/securityalert/104

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top