Podatność CVE-2005-3474


Publikacja: 2005-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The aries.sys driver in Sony First4Internet XCP DRM software hides any file, registry key, or process with a name that starts with "$sys$", which allows attackers to hide activities on a system that uses XCP.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SONY -> First4internet xcp content management 

 Referencje:
http://www.sysinternals.com/blog/2005/10/sony-rootkits-and-digital-rights.html
http://secunia.com/advisories/17408
http://www.osvdb.org/20435
http://securitytracker.com/id?1015145

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top