Podatność CVE-2005-3642


Publikacja: 2005-11-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Informix Dynamic Database server running on Windows XP with Simple File Sharing enabled, allows remote attackers to bypass authentication and log on to the guest account by supplying an invalid username.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix dynamic database server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15451
http://www.ngssoftware.com/papers/database-on-xp.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top