Podatność CVE-2005-3866


Publikacja: 2005-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SearchFeed Search Engine 1.3.2 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary HTML and web script, possibly via the REQ parameter, which is used when performing a search.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Wwwsearchsolutions -> Searchfeed search engine 

 Referencje:
http://pridels0.blogspot.com/2005/11/searchfeed-search-engine-xss-vuln.html
http://www.securityfocus.com/bid/15612
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2609
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23348

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top