Podatność CVE-2005-3874


Publikacja: 2005-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in netzbr.php in Netzbrett 1.5.1 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the p_entry parameter in an entry command to index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Weaverslave -> Netzbrett 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2611
http://www.securityfocus.com/bid/15593
http://secunia.com/advisories/17742
http://www.osvdb.org/21139
http://pridels0.blogspot.com/2005/11/netzbrett-151-sql-inj-vuln.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top