Podatność CVE-2005-4011


Publikacja: 2005-12-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in calendar.php in Codewalkers ltwCalendar (aka PHP Event Calendar) 4.2, 4.1.3, and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codewalkers -> Ltwcalendar 

 Referencje:
http://ltwcalendar.sourceforge.net/changelog.php
http://pridels0.blogspot.com/2005/11/codewalkers-ltwcalendar-4x-sql-inj.html
http://securitytracker.com/id?1016364
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2006-December/001154.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/438232/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/438580/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/15636
http://www.securityfocus.com/bid/18593
http://www.Silitix.com/calendar-cws.php
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2652
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23312
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27362

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top